Latest news

Siste nytt

Nye utlysninger i DIGITAL-programmet

De nye utlysningene gjelder både prosjektfinansiering og anskaffelser, og fordeler seg på tre av…

Midler till EU-information och forskning om europeisk politik

Utenriksdepartementet utlyser finansiering för informationsspridning om europeiskt samarbete och forskning med fokus på europeisk…

Comenius-utlysningar 2013 – projektfinansiering för sammarbete mellan skolor

Comenius är EU:s program för samarbete mellan skolor och lärare, elevutbyten på högstadie- och gymnasienivå…

Stor interesse for EUs innovasjons- partnerskap for aktiv og sunn aldring

Omkring 400 personer deltok i partnerkonferansen for EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring…

EU satser på akvakultur

Etterspørselen etter sjømat og akvakultur øker globalt og EU ønsker økt aktivitet og vil…

SrE arrangerte seminar om helseinnovasjon på UiS

Ordfører Cristine Sagen Helgø åpnet seminaret Europeiske helseperspektiv og regional innovasjon som fant sted…

Tre skolor i Tyskland, Spanien och Frankrike söker projektpartners

Stavangerregionens Europakontor har nyligen emottagit partnersök för deltagande i EUs utbildningsprogram från skolor i…

Könskvotering kontroversiellt i EU

EU kommissionen har  lagt fram ett nytt lagförslag om könskvotering for börsnoterade bolag i EU….

Erasmus programmet blir kvar

EUs utbytesprogram för universitetsstudenter har nu funnits i 25 år. I media har rapporterats…

Intelligent Energy Europe – Informationsdag och projektverkstad 23-24. januar

Kommisjonen inviterar till informationsdag om Intelligent Energy Europe programmet 23 Januari, og ERRIN-nettverket til prosjektverkstad…

Ny melding om EUs indre energimarked

Europakommisjonen presenterte 15. november en melding om EUs indre energimarked som Norge er en…

Europa kommissionens arbetsprogram- EUs agenda för 2013

EU kommissionen har nyligen antagit sitt arbetsprogram för år 2013. Eftersom EU kommissionen är den…

Fremtidens omsorgsboliger – leverandører inviteres til dialog i forkant av anskaffelse

NHO inviterer leverandørindustrien til dialog med Lyngdal og Falun kommuner i forkant av en…