UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

20.-24. november arrangerte ERRIN sin prosjektuke, der medlemmer fra hele Europa var samlet for å diskutere forsknings- og innovasjonsprosjekter. To representanter fra UiS deltok også. Prosjektuken ble avholdt i forbindelse med nytt arbeidsprogram fra EU om Horisont 2020 mellom 2018-2020. Over 7 millioner Euro skal deles ut til de beste innovasjonsprosjektene innenfor områder som helseløsninger, … More UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

EU ønsker tettere forsknings- og innovasjonssamarbeid

    Gjennom rapporten LAB-FAB-APP har et utvalg av eksperter, på oppdrag fra Europakommisjonen, kartlagt forskning og innovasjon i EU og kommet med konkrete anbefalinger til endringer i forskningsprioriteringer. Utvalget som ledes av Pascal Lamy, leder for Jacques Delors institutt, peker særlig på mer europeisk forskningssamarbeid på tvers av landegrensene, noe norske forskningsmiljøer også bør … More EU ønsker tettere forsknings- og innovasjonssamarbeid

Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

Fjerde september signerte Norge og Tsjekkia en samarbeidsavtale om fordeling av EØS-midlene frem til 2021. Til sammen skal rundt 1,7 milliarder kroner fordeles på forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter, helse og kultur. I avtalen er forskning og utdanning samt klima og miljø prioritert, begge satsingsområdene får 280 millioner kroner hver. Karbonfangst- og lagring, … More Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

EU oppretter felles forsvarsfond

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondet skal bidra til mer effektiv bruk av forsvarsmidler og unngå unødvendig duplisering av innkjøp, og skal koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Fondet ble opprinnelige foreslått i president Junckers State of the … More EU oppretter felles forsvarsfond

Estland overtar formannskapet i EU

1. juli overtar Estland det halvårige formannskapet i EU fra Malta. Det er første gangen landet innehar EU-formannskapet, og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Opprinnelig skulle Storbritannia inneha EU-formannskapet høsten 2017, men ettersom landet … More Estland overtar formannskapet i EU

Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

I løpet av mai har Norge signert samarbeidsavtaler om EØS-midlene med henholdsvis Estland og Portugal. Avtalene er på omtrent 900 millioner kroner med Portugal og omkring 630 millioner kroner med Estland. Gjennom samarbeidet med Portugal skal 550 millioner kroner gå til styrking av samarbeid om næringslivsutvikling, forskning og innovasjon samt klimasamarbeid, hvor det er satt … More Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal