H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Horisont Vest inviterer offentlige aktører i Stavanger til EU-workshop den 15. november fra 08.30-11.00 i UiS sine lokaler. Formålet med workshopen er å kartlegge behov og utfordringer i helsetjenesten med henblikk på Horisont 2020 utlysingen “integrated cares solutions”. Idun Lyngstad, nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor i forskningsrådet deltar og … More H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

Torsdag 9. august inviterte SrE, sammen med Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, til seminar om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020. Seminaret hadde omkring 20 deltakere og fant sted i Næringsforeningens lokaler i Stavanger. Stig Finnesand, leder av den nye Nordic Edge Smart City Innovation Cluster ønsket velkommen og Kyrre Aas fra … More Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

ERRIN søker ny direktør

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), hvor Stavangerregionens Europakontor er medlem, søker en ny direktør som skal lede nettverkets aktiviteter. ERRIN består av over 120 europeiske regioner, og er bygget opp med 15 tematiske arbeidsgrupper. Nettverket er på jakt etter en kandidat med solid erfaring og kunnskap om europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk og prosesser, samt … More ERRIN søker ny direktør

Utlysning – Marco Polo programmet

Siste utlysning i Marco-Polo programmet er nå lansert – bruk muligheten! Siste utlysning under Marco Polo programmet slik vi kjenner det, ble lansert 26. mars. I følge Samferdselsdepartementet foreligger ingen konkrete planer om videreføring av Marco Polo i neste programperiode, og norske aktører oppfordres til å benytte muligheten til å søke om støtte i år. … More Utlysning – Marco Polo programmet

Pengar att söka för utbildningssamarbete med Polen

Norska grundskolor, vidaregående skolor samt universitet har möjlighet att söka bidrag för att utveckla projekt med polska samarbetspartners. Detta möjliggörs genom ett nytt stipendieprogram finansierat av EØS medlen. Programmet har som syfte att stärka utbildningssamarbetet mellan Norge och Polen. Bidrag finns att söka för resor/besök med syfte att etablera och utveckla kontakter i Polen samt … More Pengar att söka för utbildningssamarbete med Polen

Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram

The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) har publicerat utlysningen av medel för 2013 inom EU:s hälsoprogram. Budgeten för 2013 års hälsoprogram är 55. 509. 000 EUR. Sista ansökningsdatum är 22 mars 2013. EU:s Hälsoprogram har tre huvudmål: Att arbeta hälsofrämjande och minska ojämlikheter i hälsa Att ta fram och sprida ny information och kunskap om … More Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram