Informasjonsdag om energiutlysninger i Horisont 2020

 14.-15. september arrangerer Europakommisjonen et todagers informasjonsseminar i Brussel, om energirelaterte utlysninger i Horisont 2020, og om arbeidsprogrammet for 2016-2017. Informasjonsarrangementet etterfølges av et separat prosjektverksted 16. september. Sikker, ren og effektiv energi er et av prioriteringsområdene i Horisont 2020. Under informasjonsdagen 14. september vil Europakommisjonen presentere sitt nye arbeidsprogram for energiforskning for 2016-2017, og 15. … More Informasjonsdag om energiutlysninger i Horisont 2020

EU Sustainable Energy Week 2015

15.-19. juni arrangeres årets EU Sustainable Energy Week i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg hvert år tusenvis av deltakere. Årets arrangement har et særlig fokus på EUs Energiunion, og det vil finne sted en rekke energiseminar med tema som retter seg … More EU Sustainable Energy Week 2015

En smart matregion i Europa

Stavangerregionen er i omstilling. Det har resten av Europa vært en stund. Ettersom Norge begynner å tenkere likere EU-landene, er nytten av å delta i europeiske nettverk og prosjekter særlig stor. Aktører i Stavangerregionen griper mulighetene. Norske aktører har alt å hente på å orientere seg mot EU og Europa i den omstillingen norsk økonomi … More En smart matregion i Europa

Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad

Gleden var stor da Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) mottok meldingen om at Horisont 2020-søknaden som skolen leverte inn i oktober i fjor sammen med 15 europeiske partnere, har vunnet gjennom. Forskningsprosjektet «Developing an Engaging Science Classroom» (CREATIONS) vil løpe over tre år, og har blitt tildelt til sammen 15 millioner kroner gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram. … More Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad

Energiseminar i regi av ENSEA – Brussel 18. juni

18. juni arrangeres seminaret «The Future of Energy in North-western Europe: Energy System Integration in the North Sea Region” i Brussel, i regi av European North Sea Energy Alliance (ENSEA). Seminaret finner sted hos Regionkomiteen, og er et av flere arrangementer som går av stabelen under The EU Sustainable Energy Week 2015. Hovedtema er integrering … More Energiseminar i regi av ENSEA – Brussel 18. juni

Smart Cities-konferanse i Bratislava 13.-16. oktober

13-.16. oktober arrangeres “Smart City 360 Summit” i Bratislava, i regi av European Alliance for Innovation (EAI). Konferansen handler om mobilitet, IKT, Tingenes Internett, e-helse, energi og bærekraft. Arrangementet vil presentere suksesshistorier og smarte løsninger fra flere steder i verden, blant annet innen smartby-utvikling og –regulering, teknologisk utvikling og fysisk og digital infrastruktur. Konferansen retter seg … More Smart Cities-konferanse i Bratislava 13.-16. oktober