EU med ny strategi for Arktis

27. april la EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, frem EUs nye strategi for Arktis, sammen med EUs fiskerikommissær Karmenu Vella. Strategien inneholder nye retningslinjer for hvordan EU skal forsterke innsatsen i Arktis, og identifiserer 39 satsningsområder knyttet til klimaendringer, miljøvern, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. Strategien vektlegger forskning og innovasjon innenfor de prioriterte områdene. Den nye strategien … More EU med ny strategi for Arktis

EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

19. april la Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip frem EUs strategi for digitalisering av europeisk industri, sammen med kommissærene Günther Oettinger og Carlos Moedas. Strategien skal hjelpe europeisk industri, SMB-er, kunnskapsinstitusjoner og offentlige myndigheter til å utnytte potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og sikre at Europa beholder sin industrielle lederposisjon internasjonalt. Digitaliseringsstrategien inneholder en … More EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

Stavanger Universitetssykehus går inn i Stavangerregionens Europakontor

Vi er glade for at Stavanger Universitetssykehus (SUS) blir partner i Stavangerregionens Europakontor. Bakgrunnen for beslutningen er mulighetene for  å skape synergier med øvrige helseaktører i Stavangerregionen, og styrking av H2020-deltakelsen der EU-enheten (UiS/IRIS/SUS/HSH/Polytec/VID)ved Universitetet i Stavagner, er sentral. Det er svært positivt for Stavangerregionens Europakontors arbeid med forskning og innovasjon, helse og aldring i … More Stavanger Universitetssykehus går inn i Stavangerregionens Europakontor

EU Sustainable Energy Week 2016

13.-17. juni går EU Sustainable Energy Week(EUSEW) 2016 av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, og som promoterer gode løsninger innen energisparing, fornybar energi, forsyningssikkerhet og veien mot lavutslippssamfunnet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg … More EU Sustainable Energy Week 2016

Nye anskaffelsesregler gjeldende fra april

Hvert år bruker de rundt 250 000 offentlige myndigheter i EU-landene 1,9 billioner euro på offentlige anskaffelser, tilsvarende 14% av EUs årlige bruttonasjonalprodukt. I 2014 ble tre direktiver som omhandler regelverket for offentlige anskaffelser vedtatt av EUs Ministerråd og Europaparlamentet. Landene i EU og EØS-området har siden hatt to år på seg til å implementere regelverket, … More Nye anskaffelsesregler gjeldende fra april

Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem

På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor har Stavangerregionen søkt om å bli såkalt Reference site innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Hensikten med søknaden er å synliggjøre Stavangerregionen som en helseregion det er attraktivt å samarbeide med, eksempelvis i Horisont 2020-søknader. Som Reference site får man formell anerkjennelse, tilgang til nye møteplasser og dessuten ekstern evaluering. Samhandling … More Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem