Nordic Edge i Brussel for å knytte kontakter

Daglig leder i Nordic Edge, har vært i Brussel for å knytte strategiske kontakter og diskutere neste års Nordic Edge. Stavangerregionens Europakontor hadde laget program og bistod i samtlige møter.  Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge hadde møter om mulig samarbeid med europeiske nettverk som EUROCITIES, ERRIN og POLIS, i tillegg til representanter for … More Nordic Edge i Brussel for å knytte kontakter

Europakommisjonens prioriteringer for 2018 lansert

24.oktober presenterte Juncker-kommisjonen sitt siste arbeidsprogram. Programmet legger grunnlaget for ny EU lovgivning neste år. Arbeidsprogrammet består av 26 nye initiativ og følger opp Europakommisjonspresidenten, Jean-Claude Juncker, sin State of the Union-tale som ble holdt tidligere i år. Den viktigste enkeltsaken er hvordan EUs langtidsbudsjett skal se ut etter at Storbritannia går ut av EU. … More Europakommisjonens prioriteringer for 2018 lansert

Time kommune holdt innlegg på digitaliseringsseminar

11.oktober ble seminaret «Advanced Co-operation in Digitalisation in Europe’s regions» arrangert i Brussel. Her ble digitale løsninger fra syv forskjellige europeiske regioner presentert, en av dem fra Time kommune. Kommunikasjonssansvarlig i Time kommune, Elin Wetås de Jara, fortalte om arbeidet med smart regionssenter på Bryne og om appen «About Time» som er utviklet i samarbeid med … More Time kommune holdt innlegg på digitaliseringsseminar

EU bygger ut trådløst internett i Europa

EU finansierer utbygging av trådløs nett over hele Europa. Under prosjektet WiFi4EU gir man gratis tilgang på internett ved offentlige steder som biblioteker, parker, museer og helseinstitusjoner. De første områdene vil få internett ved slutten av året eller i begynnelsen av neste år. Målet er at minst 6 000 steder skal være dekket av nettet innen … More EU bygger ut trådløst internett i Europa

Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under EUWRC-medlemsseminar i Brussel

9.oktober arrangerte de norske regionkontorene i Brussel introduksjonsseminar på Norges Hus, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017, tidligere kjent som Open Days. Arrangementet hadde over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner, og belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og Brexit.   Norske muligheter Norges ambassadør til EU, Oda … More Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under EUWRC-medlemsseminar i Brussel

Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020

    8.desember arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helseutlysninger under det neste arbeidsprogrammet i Horisont 2020, for perioden 2018.2020. Arrangementet retter seg mot både offentlige aktører, næringsliv og kunnskapssektoren, og finner sted i Charlemagne-bygningen i Brussel. Fokuset under informasjonsdagen vil være på smittsomme sykdommer, bedre global helse, bærekraftige helseløsninger, digitalisering og personvern i helsetjenesten. Påmeldingsvinduet har … More Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020