Økt valgdeltakelse og fragmentering i Europarlamentet

Valget til Europarlamentet fra 23. til 26. mai resulterte i økt valgdeltakelse, men også økt fragmentering mellom de forskjellige politiske gruppene. Cirka 50 % av de stemmeberettigede i EUs medlemsland deltok i årets valg, noe som er en økning på åtte prosent siden avstemningen i 2014. Slutt for storkoallisjonen: Siden det første valget til Europaparlamentet … More Økt valgdeltakelse og fragmentering i Europarlamentet

20 millioner i EU-støtte til UiS

Det er gjennom siste utlysning av det prestisjefylte forskningsprogrammet, Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN),  UiS har fått innvilget nesten 20 millioner kroner. ITN er en prosjekttype under Horisont 2020 som tilbyr innovativ og internasjonal doktorgradsutdanning på høyt nivå, med sterk involvering av aktører utenfor akademia. Støtten vil brukes til å finansiere seks ph.d.-stillinger. De … More 20 millioner i EU-støtte til UiS

Lær mer om Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Den 5. juni arranger EUs Delegasjon til Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet informasjonsseminar om Det europeiske innovasjonsråd (European Innovation Council) i Oslo. Det europeiske innovasjonsrådet skal hjelpe utvalgte gründere og mindre bedrifter med gode innovasjonsideer som kan bli lønnsomme. Informasjonsseminaret vil ta for seg muligheter for prosjektfinansiering i Enhanced EIC Pilot, som … More Lær mer om Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Eigersund får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

Kommisjonen publiserte 14. mai resultatene av andre runde i Wif4EU. Totalt mottar 3400 kommuner nå totalt 51 millioner euro fra Kommisjonen. Fra Stavangerregionen nådde Eigersund kommune fram i denne runden og mottar dermed 15.000 euro til etablering av wifi i det offentlige rom. — Eigersund kommune er svært fornøyd med å ha fått tildelt EU-midler … More Eigersund får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

Store forskjeller i bruken av Erasmus+

En ny rapport fra Diku, viser at deltakelse i Erasmus+ varierer kraftig blant norske universiteter og høyskoler. Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, har potensiale for økt deltakelse blant norske universiteter og høyskoler. Rapporten er den første Diku publiserer som gir en oversikt over deltakelsen i Erasmus+ fra norske institusjoner. … More Store forskjeller i bruken av Erasmus+