Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Europakommisjonens nye handlingsplan for sirkulær økonomi skal sikre et grønnere og mer konkurransedyktig Europa. Målet er å halvere kommunalt avfall i EU innen 2030, samt gi europeiske forbrukere en “rett til reparasjon”.  Circular Economy Action Plan Handlingsplan for sirkulær økonomi er en del av EUs industrielle strategi, og er sentral for gjennomføringen av European Green Deal. … More Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Aktiv deltakelse fra Stavangerregionen under årets European Week of Regions and Cities

Årets European Week of Regions and Cities (EWRC) fant sted 7-11. oktober i Brussel. European Week of Regions and Cities Med 9000 deltakere fra 70 land og over 1000 foredragsholdere er EWRC en viktig møteplass for Europas byer og regioner. Målet med uken er at aktører kan ta med seg hjem ideer og løsninger som … More Aktiv deltakelse fra Stavangerregionen under årets European Week of Regions and Cities

Finland tar over formannskapet i Rådet

Finland overtok 1. juli formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. Hovedfokuset er rettet mot demokrati, rettstaten og fundamentale rettigheter. Finlands presidentskap finner sted i en turbulent tid for EU, med foreløpig Brexit dato 31. oktober og bytte av mannskap i Europakommisjonen. Det finske presidentskapet har fire hovedtemaer i sitt program for et bærekraftig Europa: … More Finland tar over formannskapet i Rådet

Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Den 20. til 21. juni vil Det europeiske råd, forsamlingen av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president (Donald Tusk) og Europakommisjonens president (Jean Claude Juncker) møtes for å diskutere den neste institusjonelle syklusen. Et hovedmål med møtet er i lys av Europavalget å utpeke ny Kommisjonspresident, ny president av Rådet og en ny president … More Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Stavanger kommunes ledere på studiebesøk i Brussel

  6. og 7. juni besøkte rådmannen i Stavanger, Per Kristian Vareide og hans ledergruppe Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Programmet for studiebesøket var laget av SrE og ga ledergruppen en innføring i aktuelle temaer i EU og viste hvordan andre regioner jobber mot EU-systemet i Brussel. Digitalisering, omstillingen til en sirkulær økonomi og en aldrende … More Stavanger kommunes ledere på studiebesøk i Brussel

Styret i Norwergian Energy Solutions på studiebesøk i Brussel

3. og 4. juni arrangerte Stavangerregionens Europakontor studietur for styret i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Styret fikk en innføring i EUs politiske agenda og lærte om mulighetene for EU-finansiering av prosjekter.  SrE hadde laget program som ga innføring i EUs arbeid mot en karbonnøytral økonomi innen 2050. Lisa Maria Løvold, energiråd ved Norges delegasjon til … More Styret i Norwergian Energy Solutions på studiebesøk i Brussel