Latest news

Siste nytt

EU Chips Act trår i kraft

De siste årene har det periodevis vært svært vanskelig å få tak i mikrochipper. …

Upcoming events

Kommende arrangementer

Hvem representerer hele regionen?

Vi har mange organisasjoner i norske regioner – men få dekker egentlig hele regionen….

Miljø lokalt

Klima tilbake til den lokale agendaen Miljø krysser grenser og med klimaproblemene ble utfordringene…

EU mot 2010

Avslutningen på 2009 har vært mye fest i Brussel. Først feiret man stort 20…

Byer og regioner konvergerer

Europeiske byer vil mer med i EUs regionalpolitikk, regionene vil med i EUs bysatsinger…

Ny fart på transportpolitikken i EU

Transport har alltid vært sentralt på EUs agenda Uten transport av varer og mennesker…

Nordsjøen er fremtiden

I Norge snakker vi sjelden om Nordsjøen og om vi gjør det så er…

Hvor går neste studietur ?

Studieturer er viktige, både for næringliv og det offentlige. Gjennom slike reiser får man…

Sykkelregioner

Nå er det tid for de store sykkelsatsingene Ved siden av den økonomiske krisen…

Landet som ikke vil bestemme

I sommer har internasjonale aviser skrevet om den norske oljefondets flotte utvikling i 2009….

Europeisk konkurranse skaper bedre nasjonale søknader

  Om vi skal vinne flere nasjonale konkurranser om prosjekter og forskningssentra så må…

Fri bevegelse av pasienter

Kampen om kontrollen over helsesektoren er nå i full gang i Europapralamentet (EP) og…

På gång på energiområdet

Energipolitiken kommer att placeras högt på EU:s agenda under år 2013. Ny lagstiftning ska…