Latest news

Siste nytt

Første auksjonsrunde i Den europeiske hydrogenbanken

I Europa satses det tungt på hydrogen. Som energibærer har hydrogen stort potensial til…

Upcoming events

Kommende arrangementer

December 4, 2023
December 5, 2023

MONITORING SDGS IN EU REGIONS: FILLING THE DATA GAPS

European Committee of the Regions Batiment Jacques Delors

Hvor går neste studietur ?

Studieturer er viktige, både for næringliv og det offentlige. Gjennom slike reiser får man…

Sykkelregioner

Nå er det tid for de store sykkelsatsingene Ved siden av den økonomiske krisen…

Landet som ikke vil bestemme

I sommer har internasjonale aviser skrevet om den norske oljefondets flotte utvikling i 2009….

Europeisk konkurranse skaper bedre nasjonale søknader

  Om vi skal vinne flere nasjonale konkurranser om prosjekter og forskningssentra så må…

Fri bevegelse av pasienter

Kampen om kontrollen over helsesektoren er nå i full gang i Europapralamentet (EP) og…

På gång på energiområdet

Energipolitiken kommer att placeras högt på EU:s agenda under år 2013. Ny lagstiftning ska…