Hydrogen Act – Mot en europeisk hydrogenøkonomi

Hydrogen Europe publiserte den 7. april 2021 en rapport kalt “Hydrogen Act – Towards the creation of the European Hydrogen Economy“. Hydrogen Act er ment som en visjon for å sikre at ambisjonen til EUs hydrogenstrategi blir til konkrete handlinger. Rapporten av Hydrogen Europe understreker at hydrogen har hatt en enestående utvikling i 2020. Fra … More Hydrogen Act – Mot en europeisk hydrogenøkonomi

Når og hvordan skal hydrogen reguleres? ACER og CEER presenterer “European Green Deal Regulatory White Papers”

When and How to Regulate Hydrogen Networks? er det første notatet i en ny serie kalt «European Green Deal Regulatory White Papers», som blir utgitt av ACER og CEER. Målet er å utdype forståelsen av de regulatoriske aspektene ved European Green Deal-spørsmål, og hjelpe Kommisjonen å utarbeide reguleringer for hydrogen. Første publikasjon i serie av … More Når og hvordan skal hydrogen reguleres? ACER og CEER presenterer “European Green Deal Regulatory White Papers”

Kommisjonen vil opprette ti partnerskap for den grønne og digitale omstillingen

Europakommisjonen foreslo 23. februar 2021 å opprette ti nye europeiske partnerskap mellom EU, medlemsstatene og europeisk industri med sikte på å få fortgang i den grønne og digitale omstillingen. Det skal dannes partnerskap innen bl.a. hydrogen, digitalisering, innovativ helse og smarte nettverk. Foreslår ti partnerskapKommisjonens forslag om å opprette ti partnerskap skal bidra til å … More Kommisjonen vil opprette ti partnerskap for den grønne og digitale omstillingen

Grønn eller blå hydrogen? IPCEI Hydrogen

Det tyske formannskapet lanserte det grenseoverskridende hydrogenprosjektet (IPCEI) helt på tampen av sitt formannskap. I IPCEI Hydrogen deltar 22-EU land, og Norge ønsker delta. Nylig har fem land gått ut og sagt de vil delta under forutsetningen at det kun er prosjekter knyttet til grønn hydrogen som skal få støtte. Kommisjonen åpner også opp for … More Grønn eller blå hydrogen? IPCEI Hydrogen

Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

I tråd med European Green Deal har Europakommisjonen vedtatt et forslag om å revidere EU-reglene for det transeuropeiske energinettet (TEN-E-forordningen). Dette for å støtte moderniseringen av Europas grenseoverskridende energiinfrastruktur og oppnå målene i European Green Deal. Trans-European Networks for EnergyForordningen om Trans-European Networks for Energy (TEN-E), vedtatt i 2013, fastsatte regler for rettidig utvikling og … More Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

EU lanserer hydrogenuke

Det er ingen tvil om at hydrogen står høyt på agendaen i Europa. Nå laserer Europakommisjonen, sammen med det private-offentlige partnerskapet FCH JU, lanserer EUs første hydrogen uke, 23.-27. november. Temaet er “Kick-start EUs hydrogenindustri for å oppnå klimamålene”. Hydrogen er en av de sentrale energiformene for å nå målet om et klimanøytralt Europa innen … More EU lanserer hydrogenuke