EU legger til rette for innovasjon i læringen

Nylig la Europakommisjonen frem et nytt initiativ for å fremme innovasjon og digitale ferdigheter i skoler og universiteter gjennom bruk av IKT – Opening up Education “Opening up Education” er del av en større kompetansehevingsstrategi som fokuserer på digitale jobber: Grand Coalition for Digital Jobs.  Koalisjonen er et strategisk samarbeid mellom digitale virksomheter, nasjonale myndigheter … More EU legger til rette for innovasjon i læringen

Norge scorer lavt på ny innovasjonsindikator

Europakommisjonen har opprettet en ny indikator som er ment å vise hvilke land som får mest ut av innovasjon. Best i klassen er Sverige, og Norge scorer lavere enn gjennomsnittet. Innovajon Norge betrakter rapporten som mangelfull. Europakommisjonen har opprettet en ny innovasjonsindikator som er ment å vise hvilke land som får mest ut av innovasjon. … More Norge scorer lavt på ny innovasjonsindikator

State of the Union-talen – Barroso forsiktig optimist

Tradisjonen tro holdt Barroso sin årlige tale om tilstanden i EU under Europaparlamentets plenumforsamling 11. september i Strasbourg – og trolig hans siste før 2014, da det er valg til Europaparlamentet og en ny Kommisjon skal på plass. – We will not go back to the old normal, we have to shape a new normal. … More State of the Union-talen – Barroso forsiktig optimist

Europeisk bedriftsnettverk gir muligheter

Handler din bedrift med Europa? Ønsker dere å utforske mulighetene utenfor egne landegrenser? Europe Enterprise Network støtter din bedrift i Europa! Gjennom et nettverk bestående av nærmere 600 støtteorganisasjoner for næringslivet, i mer enn 50 land, hjelper Enterprise Europe Network (EEN) små- og mellomstore bedrifter i de europeiske markedene. EEN tilbyr tjenester som: Partnersøk til … More Europeisk bedriftsnettverk gir muligheter

Norge deltar i EUs nye program for næringslivet

Regjeringen varslet nylig at Norge vil delta i EUs nye program for å fremme konkurranseevne i næringslivet – COSME. Med et budsjett på over 2 milliarder euro fordelt på perioden 2014-2020 skal EUs 23 millioner store og mellomstore bedrifter (SMBer) få bedre tilgang til finansiering, utviklingsmuligheter, og ikke minst markeder. Samtidig skal programmet oppmuntre til … More Norge deltar i EUs nye program for næringslivet

Stavangerregionens bidrar til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker

Som representant i Utenriksdepartementet sin nystartede arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker, koordinerer SrE regionens innspill til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014. Som et ledd i en aktiv Europapolitikk, ønsker UD tettere dialog med regionale aktører med tilstedeværelse i Brussel. På bakgrunn av dette, har UD har invitert de seks norske regionkontorene samt partene i … More Stavangerregionens bidrar til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker