Horisont 2020: Informasjonsdag om energiutlysninger

25.-27. juni arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om Horisont 2020 utlysninger innenfor energiprogrammet. Informasjonsdagen foregår i Brussel, men alle informasjonssesjonene vil bli sendt direkte over nett. De blir også tilgjengelig etter informasjonsesjonen. Informasjonsdagene om Horisont 2020 er en god mulighet til å møte andre aktører som vurderer å søke på utlysningene. Program: 25. juni 26. juni 27. … More Horisont 2020: Informasjonsdag om energiutlysninger

Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa

8. april publiserte European Union Institute for Security Studies (EUISS) og European Strategy and Policy Analysis System (EPSAS) rapporten “Globale trender til 2030: Utfordringer og valg for Europa” i Europaparlamentet. Rapporten peker på internasjonale maktforskyvninger, transformasjonen av den globale økonomien, trusler mot den europeiske sosiale modellen og misbruk av teknologi.  Rapporten peker først og fremst … More Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa

Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

De fleste vindturbiner har en levetid på rundt 20-25 år. Etter denne perioden vil turbinene bli avviklet. Høgskulen på Vestlandet er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools, med på å forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Høgskulen på Vestlandet arrangere sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster seminar 26. april som skal diskutere avvikling og gjenbruk av … More Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

Gassfokus på EU-Norge energikonferanse

5. februar arrangerte Norges Delegasjon til EU og Europakommisjonen, den fjerde EU-Norge energikonferansen. Konferansen er en årlig begivenhet, der norske og europeiske aktører kommer med synspunkter på energiomstillingen i Europa. Naturgass, karbonfangst og lagring var sentrale temaer under årets konferanse som hadde over 100 deltakere. Gass viktig på veien til en karbonnøytral økonomi Fra norsk … More Gassfokus på EU-Norge energikonferanse

Haugaland Kraft blir medlem i Stavangerregionens Europakontor

5. desember ønsket styret i Stavangerregionens Europakontor (SrE) Haugland Kraft formelt velkommen som ny partner i kontoret. Dette bidrar til å komplettere aktørbildet på Haugalandet og vil blant annet styrke SrEs arbeid med de strategiske hovedsatsningene knyttet til smartby, klima og energi  samt helse. Haugaland Kraft ble etablert i 1998 og eies av kommunene Karmøy, … More Haugaland Kraft blir medlem i Stavangerregionens Europakontor