Strengere utslippsregler for tungtransport

Europaparlamentet gikk 15. november inn for strengere utslippsregler lastebiler og andre nyttekjøretøy. Parlamentets vedtak er et historisk steg mot å kutte utslipp fra tungtransport. Kommisjonen hadde i sitt forslag foreslått en utslippsreduksjon på 30%, mens Parlamentet gikk inn for et høyere kutt på 35%. Produsenter av nyttekjøretøy må også kutte 50% av alle utslipp fra … More Strengere utslippsregler for tungtransport

Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Under sin siste “State of the Union” tale pekte Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker på strategisk viktige saker som skal sluttføres innen utløpet av mandatperioden hans neste år. Kommisjonen har nå presentert en liste med 15 prioriteringer. Vekst og sysselsetting var hovedmålet i Junckers politiske manifest bestående av 10 punkter, som han lanserte i begynnelsen av presidentperioden i … More Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Delta i European Mobility Week 16-22 September

European Mobility Week arrangeres fra 16. til 22. september. Siden 2002 har uken fokusert på å forbedre helsepolitikk og livskvalitet gjennom å fremheve klimavennlig og fornybar transport. Kampanjen vektlegger hvordan byer kan imøtekomme urbane utfordringer slik som luftforurensning. Årets tema er multimodalitet og tar for seg hvordan innbyggere kan bruke flere transportmidler i løpet av … More Delta i European Mobility Week 16-22 September

Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

   SrE inviterer sammen med partnere i ERRIN og ENoLL og EU-prosjektet UNaLAB til en workshop om naturbaserte løsninger under Nordic Edge i Stavanger 26. september. I den forbindelse søker vi kommuner, byer eller fylker med konkrete utfordringer knyttet til klimatilpasninger som kan diskuteres under workshopen. Deltakerne vil bli delt inn i grupper og skal jobbe … More Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

Østerriksk formannskap vektlegger migrasjon og økonomi

1. juli 2018 overtar Østerrike formannskapet i EU. Mottoet for presidentskapet er “et Europa som beskytter”, der sikkerhet og økonomi står øverst på agendaen. De foregående formannskapslandene Bulgaria (våren 2018) og Estland (høsten 2017) har i likhet med Østerrike implementering av EUs agenda på sikkerhet og migrasjon som hovedprioriteringen. Målet er å redusere antallet irregulære migranter … More Østerriksk formannskap vektlegger migrasjon og økonomi

Stavanger kommune holdt innlegg i 10-årsmarkering for Covenant of Mayors

Stavanger kommune holdt innlegg i sesjon om smarte byer under 10-årsmarkeringen for Covenant of Mayors som gikk av stabelen i Brussel 22. februar.  CoM er verdens største allianse for klimatiltak i byer og lokalsamfunn, og EU stilte med hele tre kommissærer på markeringen;  Maroš Šefčovič (visepresident i Europakommisjonen og ansvarlig for energiunionen), Miguel Arias Cañete … More Stavanger kommune holdt innlegg i 10-årsmarkering for Covenant of Mayors