Open Living Lab Days 2017 arrangeres i Krakow

29. august-1. september går OpenLivingLab Days 2017 av stabelen i den polske byen Krakow, i regi av European Network of Living Labs (ENoLL). OpenLivingLab Days er ENoLL-nettverkets årsmøte, og i løpet av de fire programdagene vil det arrangeres en rekke tematiske seminar, workshops og diskusjonspanel, i tillegg til studieturer og ekskursjoner. Gjennom arrangementet vil deltakerne … More Open Living Lab Days 2017 arrangeres i Krakow

EUs budsjett etter 2020

28. juni la budsjettkommissær Günter Oettinger frem Europakommisjonens såkalte refleksjonsnotat om EUs budsjett og finanser etter 2020. Notatet er en del av den videre diskusjonen om EUs fremtid, med bakgrunn i Europakommisjonspresident Jean-Claude Junckers melding om EUs fem fremtidsscenarier som ble lagt frem i mars. EU27 er nødt til å reformere budsjettutformingen , ettersom en av … More EUs budsjett etter 2020

EU oppretter felles forsvarsfond

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondet skal bidra til mer effektiv bruk av forsvarsmidler og unngå unødvendig duplisering av innkjøp, og skal koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Fondet ble opprinnelige foreslått i president Junckers State of the … More EU oppretter felles forsvarsfond

Horisont 2020 – informasjonsdager om energiutlysninger

23.-25. oktober inviterer Europakommisjonen til informasjondager i Brussel, om energiutlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 for ny programperiode (2018-2020). I løpet av de tre dagene vil deltakerne få siste nytt om EUs energieffektiviseringspolitikk, om aktuelle utlysninger samt nyttig informasjon om søknadsskrivingsprosessen. Det planlegges også et eget prosjektverksted hvor potensielle partnere kan møtes og teste … More Horisont 2020 – informasjonsdager om energiutlysninger

Horisont 2020-infodag om forretningsmulighetene i den sirkulære økonomien

19. september inviterer Innovasjon Norge, i samarbeid med Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network til informasjonsdag i Oslo. Tema er forretningsmulighetene som ligger i kretsløpsøkonomien og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det vil særlig fokuseres på avfallshåndtering og resirkulering, jordrensing, behandling av vann og avløpsvann samt bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk. På … More Horisont 2020-infodag om forretningsmulighetene i den sirkulære økonomien

Estland overtar formannskapet i EU

1. juli overtar Estland det halvårige formannskapet i EU fra Malta. Det er første gangen landet innehar EU-formannskapet, og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Opprinnelig skulle Storbritannia inneha EU-formannskapet høsten 2017, men ettersom landet … More Estland overtar formannskapet i EU