Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

Norske myndigheter offentliggjorde nylig sitt innspill til EUs langsiktige lavutslippsstrategi frem mot 2050. Innspillet som kan leses i sin helhet her, gir en indikasjon på hvordan regjeringen ønsker at det fremtidige europeiske energimarkedet skal se ut. Den norske høringsuttalelsen kommer i kjølvannet av det nye fornybarhetsdirektivet  som har som mål at 32% av all energi i EU … More Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

Horisont 2020 workshop for energibransjen

UiS inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge, Norwegian Energy Solutions og Næringsforeningen i Stavanger til workshop om finansieringsmuligheter for energi innen Horisont 2020. Workshopen vil for eksempel diskutere utlysninger innenfor energieffektivitet, vindkraft og karbonfangst. Arrangementet holdes 7. november fra 08.00 til 12.00 hos Næringsforeningen i Stavanger. Påmeldingsfrist er 5. november. Les mer og se hele … More Horisont 2020 workshop for energibransjen

EU Maritime Days 2019

16. og 17. mai 2019 går igjen EU Maritime Days  av stabelen, denne gangen i Lisboa. EU Maritime Days er EUs årlige konferanse knyttet til havnæring og havforskning, hvor europeiske maritime aktører møtes for å bygge nettverk, diskutere og bygge felles allianser rundt aktuelle tema. Årets konferanse handler om blått entrepenørskap, innovasjon og investeringer. Finn mer … More EU Maritime Days 2019

Møte internasjonalt fylkesnettverk

Internasjonalt fylkesnettverk er et fora for erfaringsutveksling og samarbeid for internasjonale rådgivere i  de norske fylkene. Som et ledd i forberedelsene til den nye finansieringsperioden for EU-programmene, som vil vare fra 2021 til 2027, samarbeider Stavangerregionens Europakontor med norske myndigheter for å sikre fortsatt norsk deltakelse i relevante EU-programmer i den nye perioden. Neste møte … More Møte internasjonalt fylkesnettverk

Fylkesvaraordfører Chesak på CPMRs generalforsamling

  Generalforsamling i Funchal Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) deltok i CPMR generalforsamling som gikk av stabelen 18.-19. oktober i Funchal (Madeira). Her ble blant annet kommisjonens forslag til nytt budsjett, regelverk for EUs fiskerifond (EMFF – European Maritime and Fisheries Fund) og for transportkorridorene (CEF – Connecting Europe Facility), diskutert. CPMR er også opptatt av framtidig … More Fylkesvaraordfører Chesak på CPMRs generalforsamling

Ønsker lavere utslipp fra kjøretøy

  EUs tre største nettverk for byer og regioner samler krefter for å påvirke arbeidet mot å redusere utslipp fra kjøretøy. EUROCITIES, hvor Stavanger kommune er medlem og POLIS hvor Rogaland Fylkeskommune er medlem, har sammen med CEMR sendt brev til  en rekke medlemmer i Europaparlamentet hvor de støtter miljøkomiteens arbeid med å redusere utslipp … More Ønsker lavere utslipp fra kjøretøy