Smartbymøte i ERRIN 14. mai

ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor Stavangerregionens Europakontor deltar arrangerer 14. mai smartby seminar i Brussel. Seminaret vil holdes i West Midlands Europes kontorer. Seminaret vil ha deltakere fra Kommisjonen, CARTIF som arbeider med smartbyløsninger, og de nye fyrtårnsby prosjektene – Making City og CityxChange. Direktør av Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen, vil være moderator for … More Smartbymøte i ERRIN 14. mai

Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Forskningsrådet, SINTEF Digital, Osloregionens Europakontor og FINN-EU inviterer kommuner og forskningssektoren til å diskutere samarbeidsmuligheter innen digitalisering i Horisont 2020. Workshopen finner sted i Oslo, 4. juni. I løpet av arrangementet skal man bli kjent med SINTEF Digital og andre forskningsinstitutter som er blant Norges fremste på digitalisering. Her vil man få presentert gode eksempler … More Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Seminar om digitale utfordringer for byer

5. juni inviterer Europakommisjonen relevante aktører til Brussel for å diskutere hvordan byer og urbane områder kan takle digitale utfordringer. Over 70 prosent av EUs innbyggere bor i byer og urbane områder står for over to tredjedeler av EUs bruttonasjonalprodukt. Urbane områder har derfor en viktig rolle i å bidra til smarte og innovative løsninger, … More Seminar om digitale utfordringer for byer

Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

I EU står offentlig anskaffelser for 14 prosent av bruttonasjonalprodukt. Offentlige anskaffelser har derfor en unik mulighet til å støtte opp under politiske målsetninger, innovasjon og økonomisk vekst. Europakommisjonen og Open and Agile Smart Cities (OASC) arranger 2. mai seminar om hvordan anskaffelser kan være med å bidra til digital innovasjon. Målet med seminaret er … More Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

Hvilke utfordringer og muligheter står EU ovenfor i 2019?

Europaparlamentets forskningsavdeling (European Parliamentary Research Service) har publisert sin årlige rapport, som tar for seg store hendelser i EU i 2019. Her er noen av sakene som vil prege det kommende året: Hvordan vil det nye Europaparlamentet bli? Vil det godta den nye Kommisjonen? Valget av et nytt Europaparlament og en ny Kommisjonen er blant … More Hvilke utfordringer og muligheter står EU ovenfor i 2019?

Deltar i EU-prosjekt om gaming som pedagogisk verktøy

Revheim skole skal delta i prosjektet  Flip2g, et nyoppstartet Erasmus+ prosjekt med mål om å utvikle en ny type pedagogikk. Prosjektet har et totalbudsjett på 10 millioner kroner og en varighet på tre år. Andre partnere i prosjektet inkluderer Northumbria University (Storbritannia), Universitet i Ålborg (Danmark), University of Macedonia (Hellas), Nurogames (Tyskland), Artelnics (Spania) og … More Deltar i EU-prosjekt om gaming som pedagogisk verktøy