EUs ambassadør til Norge imponert over Stavangers fornybarløsning

I forbindelse med Nordic Edge Expo inviterte Stavanger kommune og Stavangerregionens Europakontor EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, på omvisning i energisentralen sammen med ordfører Christine Sagen Helgø. Energisentralen er Stavanger kommunes leveranse i det EU-finansierte Triangulumprosjektet, som i 2014 førte til at Stavanger fikk status som europeisk fyrtårnsby.  Energisentralen utnytter kloakken til å varme … More EUs ambassadør til Norge imponert over Stavangers fornybarløsning

EUs innovasjonspartnerskap for smartby – årsmøte i Sofia

27.-28. juni arrangeres årsmøte for EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og bygder (EIP SCC) i Sofia, Bulgaria.  EIP SCC har til formål å samle europeiske smartby-aktører for å stimulere til innovasjon på brukerinvolvering, energieffektivitet, IKT-løsninger og mobilitet for å forbedre livet til innbyggere i Europa. Både Stavanger kommune og Lyse har meldt inn “commitments” under … More EUs innovasjonspartnerskap for smartby – årsmøte i Sofia

Horisont 2020 – informasjonsdager om energiutlysninger

23.-25. oktober inviterer Europakommisjonen til informasjondager i Brussel, om energiutlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 for ny programperiode (2018-2020). I løpet av de tre dagene vil deltakerne få siste nytt om EUs energieffektiviseringspolitikk, om aktuelle utlysninger samt nyttig informasjon om søknadsskrivingsprosessen. Det planlegges også et eget prosjektverksted hvor potensielle partnere kan møtes og teste … More Horisont 2020 – informasjonsdager om energiutlysninger

Malta overtar formannskapet i EU

1. januar overtok Malta det roterende formannskapet i EU. Det er første gangen øystaten, som er EUs minste medlemsland målt i innbyggertall og areal, innehar denne rollen. De neste seks månedene vil landet lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Det maltesiske formannskapet har seks prioriteringsområder … More Malta overtar formannskapet i EU

Omfattende energipakke lansert

30. november la Europakommisjonen frem den såkalte “Vinterpakken”, som inneholder både lovforslag, planer og strategier som skal bidra til å realisere EUs energiunion. Den omfattende pakken handler hovedsaklig om energieffektivisering, fornybar energi og styrking av forbrukerrollen. I tillegg lanseres et styrings- og rapporteringssystem for Energiunionens fem målsetninger. Alle de åtte lovforslagene i pakken er merket som EØS-relevante, og kan … More Omfattende energipakke lansert