Smartbysjef i Stavanger kommune presenterte Nordic Smart City Network i Brussel

Den 10. desember presenterte smartbysjef i Stavanger kommune, Gunnar Crawford, Nordic Smart City Network under en workshop i Brussel. Arrangementet var i regi av  ERRINs smartbyarbeidsgruppe, hvor SrEs Europarådgiver Maja Busch Sevaldsen er en av lederne. Temaet for møtet var åpne H2020 utlysninger innen smartbyfeltet, hvor seks aktuelle utlysninger ble diskutert for å kartlegge interesse … More Smartbysjef i Stavanger kommune presenterte Nordic Smart City Network i Brussel

ERRIN arbeidsgruppemøte om H2020 utlysninger innen smartby

ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor SrE er en av lederne, arrangerer workshop den 10. desember fra kl. 09.30-11.30 i Greater Copenhagen EU Office sine lokaler. Formålet med workshopen er å diskutere åpne H2020 utlysninger innenfor smartbyfeltet. Arrangementet retter seg mot ERRIN medlemmer som ønsker å utvikle H2020 prosjekter innen følgende tema: Frist for å registrere seg … More ERRIN arbeidsgruppemøte om H2020 utlysninger innen smartby

Mission on Climate Neutral and Smart Cities under utforming

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa er under utvikling, inludert en såkalt “Mission on Climate Neutral and Smart Cities” .  Missions i Horisont Europa Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa vil ta over etter Horisont 2020. Her tar man utgangspunkt i en oppdragsbasert tilnærming til EU-prosjekter, med fem såkalte “missions”, som er å … More Mission on Climate Neutral and Smart Cities under utforming

Generalforsamling i ERRIN

Den 11. juni deltok Stavangerregionens Europakontor på ERRINs generalforsamling. Kontoret er godt representert i ERRIN, med direktør Heidi Kristina Jakobsen som styremedlem og rådgiver Maja Busch Sevaldsen som er leder av arbeidsgruppen for smartby sammen med representanter fra Eindhoven, Nord-Nederland og Øst og Nord-Finlands europakontorer. I tillegg til en orientering om ERRINs arbeid og de … More Generalforsamling i ERRIN

ERRIN inviterer til seminar om innovasjon i helsesektoren

13. juni arrangerer ERRINs arbeidsgruppe for helse, seminar i Brussel som vil diskutere ferdighetsutvikling som bidrar til innovasjon i sykehus- og helsesektoren. En utfordring som møter europeiske land er en aldrende befolkning som vil sette helsesystemer under økt press. Dagens sykehus må derfor legge til rette for en økt andel eldre som vil trenge pleie. … More ERRIN inviterer til seminar om innovasjon i helsesektoren

Smartbymøte i ERRIN 14. mai

ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor Stavangerregionens Europakontor deltar arrangerer 14. mai smartby seminar i Brussel. Seminaret vil holdes i West Midlands Europes kontorer. Seminaret vil ha deltakere fra Kommisjonen, CARTIF som arbeider med smartbyløsninger, og de nye fyrtårnsby prosjektene – Making City og CityxChange. Direktør av Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen, vil være moderator for … More Smartbymøte i ERRIN 14. mai