Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa

8. april publiserte European Union Institute for Security Studies (EUISS) og European Strategy and Policy Analysis System (EPSAS) rapporten “Globale trender til 2030: Utfordringer og valg for Europa” i Europaparlamentet. Rapporten peker på internasjonale maktforskyvninger, transformasjonen av den globale økonomien, trusler mot den europeiske sosiale modellen og misbruk av teknologi.  Rapporten peker først og fremst … More Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa

Østerriksk formannskap vektlegger migrasjon og økonomi

1. juli 2018 overtar Østerrike formannskapet i EU. Mottoet for presidentskapet er “et Europa som beskytter”, der sikkerhet og økonomi står øverst på agendaen. De foregående formannskapslandene Bulgaria (våren 2018) og Estland (høsten 2017) har i likhet med Østerrike implementering av EUs agenda på sikkerhet og migrasjon som hovedprioriteringen. Målet er å redusere antallet irregulære migranter … More Østerriksk formannskap vektlegger migrasjon og økonomi

EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet har blitt enig om å sette sikkerhet og økonomisk vekst på toppen av EUs agenda for 2018. Enighetserklæringen skal sikre fortgang med ny EU-lovgivning. Med litt over et år til valget i Europaparlamentet, der de folkevalgte og Kommisjonen byttes ut, ønsker EU å vise handlekraft med en rekke nye lovforslag i løpet … More EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

13.september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin årlige State of the Union-tale under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg. Juncker snakket om den bedrede økonomiske situasjonen, om migrasjon og reform av Eu-institusjonene. Brexit fikk minimal oppmerksomhet. –Vinden er tilbake i Europas seil. Juncker åpnet sin tale med å fremheve at den økonomiske situasjonen i EU er … More State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Regjeringen la nylig frem arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU i 2017. Programmets fem prioriterte områder er økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, økt trygghet og sikkerhet, samt en helhetlig migrasjonspolitikk. Regjeringen vil også arbeide for fullføring av forhandlingene med mottakerland av EØS-midlene og liberalisering av handel med … More Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017