EU skal redusere metanutslipp fra energi, landbruk og avfall

Kommisjonskollegiet vedtok og publiserte 14. oktober 2020 EUs nye strategi for å redusere metanutslipp. Strategien inneholder egne tiltak utslippskutt for metan i energi,- landbruk- og avfallssektorene. Utviklinger mot European Green Deal Denne ukens møte i Kommisjonskollegiet har resultert i en rekke vedtatte energipolitiske forslag og rapporter, som vil være grunnleggende for gjennomføringen av European Green … More EU skal redusere metanutslipp fra energi, landbruk og avfall

Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

Oversikten over hvilke Erasmus+ prosjekter knyttet til ungdom og ungdomsarbeidere som har fått støtte er nå publisert. Av totalt 66 innsendte søknader ble 26 innvilget med en samlet pott på 12,3 millioner kroner. Tolv fylker deltok og Akershus, Troms og Hordaland henter mest midler. I Norge er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning … More Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel

Sammen med Vest-Norges Brusselkontor var Stavangerregionens Europakontor vertskap da kontrollutvalgene fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal besøkte Brussel 19.-21. september. Gruppen besto av 21 personer, som i løpet av tre intensive dager fikk møte en rekke norske og europeiske aktører i Brussel. På første programdag fikk deltakerne et innblikk i hvordan … More Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel

Årsmøte i CPMR

Nettverket for perifere, maritime regioner (CPMR) avholdt sin 42. generalforsamling i Umeå, i Region Västerbotten i Sverige, 25.-26.september 2014. På konferansen ble det gjort opp status for organisasjonens påvirkningsarbeid for perioden 2014-2020. Samtidig startet CPMR arbeidet med å definere organisasjonens mål for perioden 2020-27, oppsummert i konferansens slutterklæring som er oversendt Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen. … More Årsmøte i CPMR