Arbeidsgruppe

  Arbeidsgruppen består av følgende 16 personer og sekretær: Stavangerregionens Europakontor Direktør Runa Monstad Leder Gjesdal kommune Andre Andreassen Medlem Sandnes kommune Nina Othilie Høiland Medlem Stavanger kommune Linda Ekholm Medlem Haugesund kommune Annette Sæther Medlem Tysvær kommune Asbjørn Moe Medlem Høgskulen på Vestlandet Terje Gravdal Medlem Greater Stavanger May Endresen Medlem Rogaland Fylkeskommune Iver … More Arbeidsgruppe

Delta på Open Agile Smart Cities årskonferanse i Brussel

Den 23. januar arrangerer det europeiske nettverket Open and Agile Smart Cities (OASC)  sin årskonferanse “Connected Smart Cities & Communities” (CSCC) i Brussel, hvor Stavangerregionens Europakontor er medarrangør. Konferansen tilbyr en unik plattform hvor politikere, administrativt ansatte, forskere, og bedrifter kommer sammen for å ta for seg den utviklingen av samfunns- og by-orienterte teknologier, markeder … More Delta på Open Agile Smart Cities årskonferanse i Brussel

Eigersund får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

Kommisjonen publiserte 14. mai resultatene av andre runde i Wif4EU. Totalt mottar 3400 kommuner nå totalt 51 millioner euro fra Kommisjonen. Fra Stavangerregionen nådde Eigersund kommune fram i denne runden og mottar dermed 15.000 euro til etablering av wifi i det offentlige rom. — Eigersund kommune er svært fornøyd med å ha fått tildelt EU-midler … More Eigersund får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

I EU står offentlig anskaffelser for 14 prosent av bruttonasjonalprodukt. Offentlige anskaffelser har derfor en unik mulighet til å støtte opp under politiske målsetninger, innovasjon og økonomisk vekst. Europakommisjonen og Open and Agile Smart Cities (OASC) arranger 2. mai seminar om hvordan anskaffelser kan være med å bidra til digital innovasjon. Målet med seminaret er … More Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

Årskonferanse i Open & Agile Smart Cities

    Den 17. januar arrangerte nettverket Open & Agile Smart Cities (OASC) årskonferanse i Brussel. Tittelen på konferansen var The Connected City, og blant de to hundre deltakerne var også Elisabeth Krey Jenssen fra Nordic Edge Expo-sekretariatet. Hovedtema på konferansen var tilkoblede smarte byer. Blant annet ble det diskuterte hvordan digitalisering kan arbeide være … More Årskonferanse i Open & Agile Smart Cities

Open and Agile Smart Cities årskonferanse

Smartbynettverket Open and Agile Smart Cities som særlig tar for seg de mer tekniske sidene ved smarte byer, arrangerer årskonferansen “Connected Smart Cities” i Brussel 17. januar 2019, og har nå åpnet for registrering. Konferansen trekker forskere, politikere, administrativt ansatte og bedrifter og tar for seg utviklingen av både teknologi, marked og politikk. Foreløpig program … More Open and Agile Smart Cities årskonferanse