Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Europakommisjonen øker ambisjonsnivået for bærekraftig finansiering gjennom sin nye strategi som skal takle klima- og miljøutfordringer, samtidig som investeringene økes. I tillegg skal European Green Bond Standard motivere obligasjonsmarkedet i mer bærekrftig retning. Seks handlingspunkt for bærekraftig finansEU går tverrsektorielt til verks for håndtere klimakrisen, og Kommisjonen er godt i gang med å bygge grunnlaget … More Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

18. februar lanserte Europakommisjonen sin nye handelsstrategi. Strategien vil bruke handel som et redskap for å styrke digitaliseringen og det grønne skiftet. Nødvendig med ny handelsstrategi Kommisjonen mener at de utfordringene EU nå står overfor, krever en ny strategi for EUs handelspolitikk. Derfor er det nødvendig med en åpen, regelbasert handel for å bidra til … More Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

Førjulswebinar: EUs bærekraftige finanspolitikk

Stavangerregionens Europakontor inviterer til førjulswebinar om EUs bærekraftige finanspolitikk den 15. desember 2020 kl. 13.00-14.00. Med oss har vi Inger-Johanne Rygh, finansråd ved EU-delegasjonen i Brussel, og Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Sparebank 1 SR-bank. Bærekraftig finans i EUI 2016 startet Europakommisjonen arbeidet med å lage en handlingsplan for bærekraftig finans. Handlingsplanen ble … More Førjulswebinar: EUs bærekraftige finanspolitikk

EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Europakommisjonen publiserte 14. oktober 2020 EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, for å fremme et giftfritt miljø. Målet er et nullutslipps EU, og er en del av European Green Deal. Flere nye strategierSkal EU makte å oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050, vil det forutsette mange omfattende strukturelle endringer for samfunnet, både av produksjonsmønstre og forbrukervaner. EUs … More EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Viktig oppdatering om Missions under Horisont Europa på EUs R&I-days

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene arrangeres for andre gang 22.-24. september 2020. Arrangementet vil bidra med relevant informasjon om det kommende forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa og de fem ulike samfunnsoppdragene. European Research and Innovation DaysDe europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (R&I Days) blir arrangeert av Europakommisjonen og arrangeres dette året digitalt. Arrangement har som formål … More Viktig oppdatering om Missions under Horisont Europa på EUs R&I-days

Farm to Fork – EUs strategi for bærekraftig matproduksjon

EUs Farm to Fork strategi for bærekraftig matproduksjon er en av hjørnestenene til European Green Deal (EUs grønne vekststrategi). Matproduksjon står for 29% av verdens klimagassutslipp og må kuttes betraktelig dersom EU skal nå målet om å bli klimanøytralt innen 2050. Den 20. mai i år publiserte Europakommisjonen sin Farm to Fork (F2F) strategi som … More Farm to Fork – EUs strategi for bærekraftig matproduksjon