Ble oppdatert på EUs regionalpolitikk

Mandag 8. oktober arrangerte Stavangerregionens Europakontor i samarbeid med de andre norske regionskontorene sitt årlige medlemsseminar. Arrangementet  var en del av European Week of Regions & Cities, som ble avholdt i Brussel mellom 8.-11. oktober. Årets medlemsseminar trakk i overkant av 70 deltakere og formålet med arrangementet er å gi regionale aktører en oppdatering på … More Ble oppdatert på EUs regionalpolitikk

November siste sjanse?

Etter at Storbritannia 23. juni 2016 besluttet å forlate EU-samarbeidet, nærmer skilsmissen seg med stormskritt. Artikkel 50 av Lisboa-traktaten gir en utmeldelsesperiode på to år, og Storbritannia forlater dermed EU-samarbeidet 29. mars 2019. Det er fortsatt tilsynelatende stor avstand mellom EU og Storbritannia om hvordan en utmeldelsesavtale skal se ut. De store kontroversene er rundt … More November siste sjanse?

EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

  Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs … More EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

Rogaland fylkeskommune på studiebesøk i Brussel

18.-20. september var 11 personer fra næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune på studiebesøk i Brussel. Stavangerregionens Europakontor hadde laget programmet. I løpet av det to dager lange oppholdet ble deltakerne bedre kjent med Stavangerregionens Europakontors satsninger på forskning og innivasjon innen smartby og helse, samt om EØS-avtalen og hvordan EU og EØS påvirker norske lokale myndigheter … More Rogaland fylkeskommune på studiebesøk i Brussel

Andreas ny trainee på Stavangerregionens Europakontor

4. september startet Andreas Høglund sitt traineeopphold på Stavangerregionens Europakontor. Andreas leverte før sommeren masteroppgave i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen om Dublin-avtalen og EUs asylpolitikk. Tidligere har han bachelor i Europastudier fra samme universitet. 24-åringen har tidligere vært praktikant ved Norges Delegasjon til EU, og har dermed god kjennskap til Brussel, til hvordan norske … More Andreas ny trainee på Stavangerregionens Europakontor

EØS-avtalen fylte 25 år

I mai fylte EØS-avtalen, som er EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins handels- og samarbeidsavtale med EU, 25 år. Avtalen ble underskrevet i Porto 2. mai 1992, sikret norsk tilgang til EUs indre marked, og fri flyt av de fire frihetene kapital, varer, tjenester og personer. Formålet med EØS-avtalen var og er styrking av handel og økonomiske … More EØS-avtalen fylte 25 år