Norge har vedtatt klimaavtale med EU

Norge og Island har signert klimaavtale med EU. Avtalen utvider det gjeldende klimasamarbeidet og vil nå inkludere utslippskutt på alle områder. Målet er å nå forpliktelsene i Paris avtalen gjennom styrket internasjonal samarbeid.  Klimaavtale mellom Norge og EU Fredag 25. oktober signerte Norge og Island en klimaavtale med EU som blir en del av EØS-avtalen. … More Norge har vedtatt klimaavtale med EU

Norge deltar i Horisont Europas skyggekomité

Etter at Europaparlamentet ble enige om Horisont Europas budsjett for perioden 2021-2027, har Norge blitt invitert inn i skyggekomitéen som skal følge arbeidet med Horisont Europa. Skyggekomitéen fungerer som en uformell ekspertgruppe som støtter arbeidet til Kommisjonen. Komitéen som Norge og Island er invitert til å delta i, vil hovedsaklig konsentrere seg om strategisk planlegging … More Norge deltar i Horisont Europas skyggekomité

EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

EU institusjonene er nå enig om nytt direktiv som skal redusere miljøeffekter fra engangsplast. Avtalen er et viktig ledd i kampen mot de økende miljøproblemene  knyttet til plastprodukter. Direktivet vil gi produsenter økt ansvar for sine produkter, øke gjennvinningen av plastprodukter og ha stor betydning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, som er laget i plast. Det er … More EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?

Europaparlamentet støtter lovforslag som kan gi togpassasjerer i EU (og Norge) bedre rettigheter. Spesielt gjelder dette rettigjetenen for personer med bevegelseshemminger og ved forsinkelser. Hvert år reiser togpassasjerer rundt 500 millioner kilometer i Europa og Parlamentet ønsker å gi disse en større trygghet. Alle personer med bevegelseshemminger skal bli tilbudt gratis assistanse. I tilfeller hvor … More Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?

Ny rapport om EUs påvirkning på kommunal sektor

En FoU-rapport gjennomført på bestilling av KS, viser at omtrent halvparten av sakene som behandles i kommunestyrer og fylkesting er berørt av EU/EØS. Rapporten viser også at fylkeskommunen påvirkes i noe større grad enn kommunene. I snitt påvirkes 48 prosent av kommunestyresakene av EU/EØS, og klima- og miljøsaker berøres i størst grad. Rapporten viser at … More Ny rapport om EUs påvirkning på kommunal sektor