Hydrogen Act – Mot en europeisk hydrogenøkonomi

Hydrogen Europe publiserte den 7. april 2021 en rapport kalt “Hydrogen Act – Towards the creation of the European Hydrogen Economy“. Hydrogen Act er ment som en visjon for å sikre at ambisjonen til EUs hydrogenstrategi blir til konkrete handlinger. Rapporten av Hydrogen Europe understreker at hydrogen har hatt en enestående utvikling i 2020. Fra … More Hydrogen Act – Mot en europeisk hydrogenøkonomi

EU inviterer selskaper til å inngå grønne forbruksløfter

EU lanserte sitt nye initiativ Green Consumption Pledge Initiativ, eller det grønne forbruksløfte, den 25. januar 2021. Industri- og bedrifter spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. EU ønsker å inngå i frivillige samarbeid med bedrifter for å øke bærekraften i produksjon og forbruk, ved å frivillig inngå i ikke-regulatoriske tiltak. Det grønne forbruksløfte … More EU inviterer selskaper til å inngå grønne forbruksløfter

Påmeldingen til vårens Lynkurs EØS og EU på 1-2-3 er åpnet

De norske regionskontorene i Brussel og KS inviterer nok en gang til digitalt Lynkurs EU/EØS på 1-2-3, denne gangen med fordypning i EUs European Green Deal og digitalisering. Hold av datoene 7., 8. og 9. april, fra kl. 11.-12. Meld deg på! Denne gangen har vi satt av en time tre dager på rad for … More Påmeldingen til vårens Lynkurs EØS og EU på 1-2-3 er åpnet

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2021

Klima- og miljødepartementet (KLD) har lansert sin strategi for hvordan de ønsker å jobbe med, og påvirke, EU i klima og miljøspørsmål i 2021. Viktige prioriteringer vil være å samarbeide med EU om å iverksette European Green Deal, oppfølging av klimaavtalen med EU, og revisjon av EUs rammeverk for klima. KLD utarbeider hvert år en … More Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2021

EU skal modernisere regelverket for batterier

Batterier som er bærekraftige i hele livssyklusen er nøkkelen til å oppnå klimanøytralitet, bærekraftig konkurransekraft i industrien, grønn transport og ren energi. Europakommisjonen la frem den 10. desember 2020 et nytt forslag om å modernisere regelverket for batterier, for å oppnå målene i European Green Deal. Økt batterietterspørsel gir behov for modernisert rammeverkSiden 2006 har … More EU skal modernisere regelverket for batterier

EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

Europakommisjonens strategi for bærekraftig og smart mobilitet ble lansert onsdag 9. desember 2020 sammen med en handlingsplan. Kommisjonen legger blant annet frem ambisiøse mål for elbiler og grønn mobilitet. EUs Bærekraftige og smart mobilitetsstrategiKommisjonens nye strategi for bærekraftig og smart mobilitet skal legge grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå sin grønne og digitale transformasjon … More EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi