EU skal modernisere regelverket for batterier

Batterier som er bærekraftige i hele livssyklusen er nøkkelen til å oppnå klimanøytralitet, bærekraftig konkurransekraft i industrien, grønn transport og ren energi. Europakommisjonen la frem den 10. desember 2020 et nytt forslag om å modernisere regelverket for batterier, for å oppnå målene i European Green Deal. Økt batterietterspørsel gir behov for modernisert rammeverkSiden 2006 har … More EU skal modernisere regelverket for batterier

EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

Europakommisjonens strategi for bærekraftig og smart mobilitet ble lansert onsdag 9. desember 2020 sammen med en handlingsplan. Kommisjonen legger blant annet frem ambisiøse mål for elbiler og grønn mobilitet. EUs Bærekraftige og smart mobilitetsstrategiKommisjonens nye strategi for bærekraftig og smart mobilitet skal legge grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå sin grønne og digitale transformasjon … More EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

Desember måned markerte at det er ett år siden Kommisjonspresident Ursula von der Leyen tok over for tidligere Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker. Von der Leyen-Kommisjonen la frem løfter om et grønnere, mer digitalt og geopolitisk Europa. Det er nå publisert en rapport som oppsummerer utfordringer og muligheter Kommisjonen har støtt på, samt tiltak og initiativ som … More Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

I tråd med European Green Deal har Europakommisjonen vedtatt et forslag om å revidere EU-reglene for det transeuropeiske energinettet (TEN-E-forordningen). Dette for å støtte moderniseringen av Europas grenseoverskridende energiinfrastruktur og oppnå målene i European Green Deal. Trans-European Networks for EnergyForordningen om Trans-European Networks for Energy (TEN-E), vedtatt i 2013, fastsatte regler for rettidig utvikling og … More Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

I kjølvannet av Covid-19 pandemien lanserte Europakommisjonen, 25. november 2020, en farmasøytisk strategi for å fremtidssikre den europeiske helsesektoren. Strategien er utformet for å forbedre og øke pasientenes tilgang til trygge og rimelige medisiner, samtidig som den støtter innovasjon i EUs farmasøytiske industri på en bærekraftig måte. Farmasøytisk EU strategiI følge Europakommisjonen markerer denne nye … More Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter

Finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, og er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling. Et tiltak for å bygge opp under bærekraftig finans er EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet. 2018 Handlingsplan: Bærekraftig FinansI 2016 etablerte Europakommisjonen en ekspertgruppe for å … More Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter