Norge deltar i Horisont Europas skyggekomité

Etter at Europaparlamentet ble enige om Horisont Europas budsjett for perioden 2021-2027, har Norge blitt invitert inn i skyggekomitéen som skal følge arbeidet med Horisont Europa. Skyggekomitéen fungerer som en uformell ekspertgruppe som støtter arbeidet til Kommisjonen. Komitéen som Norge og Island er invitert til å delta i, vil hovedsaklig konsentrere seg om strategisk planlegging … More Norge deltar i Horisont Europas skyggekomité

Seminar: Innovativ og bærekraftig turisme under EU Green Week

Turisme er den fjerde største industrien i verden og er blant de raskest voksende økonomiske sektorene. Dessverre skaper turisme også store problemer for byer, forurensning og klimautfordringer med turisme begynner å bli et viktig fokusområde for en rekke aktører. 28. mai arrangerer ERRIN en sesjon under EU Green Week, hvor innovativ og bærekraftig turisme vil belyses. … More Seminar: Innovativ og bærekraftig turisme under EU Green Week

Stavanger arbeider europeisk og er best for næringslivet

Europeisk samarbeid, Triangulum og Nordic Edge vektlegges i KS’ og NHOs kåring av Stavanger som Norges beste vertskapskommune for næringlivet. Stavanger ble nylig  kåret til landets beste vertskapskommune for næringslivet av KS og NHO. Kommunen mottok prisen under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo, 9. april. NHO og KS ønsker å få frem at kommuners tilrettelegging for … More Stavanger arbeider europeisk og er best for næringslivet

Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

I EU står offentlig anskaffelser for 14 prosent av bruttonasjonalprodukt. Offentlige anskaffelser har derfor en unik mulighet til å støtte opp under politiske målsetninger, innovasjon og økonomisk vekst. Europakommisjonen og Open and Agile Smart Cities (OASC) arranger 2. mai seminar om hvordan anskaffelser kan være med å bidra til digital innovasjon. Målet med seminaret er … More Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

17.-18. juni: 37 ºC Health Tech Business Conference i Stavanger

17.-18. juni arranger Norwegian Smart Care Cluster, 37ºC  Health Tech Business Conference i Stavanger Forum. Det er tredje gang konferansen arrangeres. 37ºC  er et internasjonalt møtested for store og små selskaper, helseindustri, startups, entrepenører, næringslivsaktører og politikere innen helseinnovasjon. Dette er en unik muligheten for investorer innenfor helseindustrien til å stifte bekjentskap med blant annet … More 17.-18. juni: 37 ºC Health Tech Business Conference i Stavanger

Den europeiske reiselivsdagen markert 7. november

Den Europeiske reiselivsdagen ble market i Brussel 7. november. Temaet for årets konferanse var hvordan europeisk reiseliv kan styrkes gjennom bedre utnyttelse av digitalisering. Geir Sør-Reime, Rogaland Fylkeskommune, deltok. Den eksplosive veksten i reiselivet var ett av temaene som ble diskutert, blant annet hvordan det skaper utofrdringer for lokalbefolkningen som bor i de mest populære … More Den europeiske reiselivsdagen markert 7. november