Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Europakommisjonens nye handlingsplan for sirkulær økonomi skal sikre et grønnere og mer konkurransedyktig Europa. Målet er å halvere kommunalt avfall i EU innen 2030, samt gi europeiske forbrukere en “rett til reparasjon”.  Circular Economy Action Plan Handlingsplan for sirkulær økonomi er en del av EUs industrielle strategi, og er sentral for gjennomføringen av European Green Deal. … More Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Fylkeskommunen deltar på CPMR generalforsamling i Palermo

Nettverket for kystregioner Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), der Rogaland fylkeskommune er aktivt medlem, holder generalforsamling mellom 16.-18. oktober i Palermo, Italia. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltar på vegne av Rogaland fylkeskommune. I tillegg til generalforsamlingen, arrangeres også seminar om sirkulærøkonomi onsdag 16. oktober. Seminaret vil belyse tema som bærekraftig turisme, avfallshåndtering og overgangen til … More Fylkeskommunen deltar på CPMR generalforsamling i Palermo

På studietur i Brussel for å lære om sirkulær økonomi

I forbindelse med at regjeringen lanserer strategi for sirkulærøkonomi, var en gruppe  statssekretærer på seminar i Brussel  26. februar. Seminaret var et viktig ledd i å øke forståelsen for hvordan norske aktører jobber med sirkulær økonomi, og lære mer om hvordan EU arbeider med implementeringen av en felles strategi. Blant innlederne var blant annet Jyrki Katainen, … More På studietur i Brussel for å lære om sirkulær økonomi

Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

De fleste vindturbiner har en levetid på rundt 20-25 år. Etter denne perioden vil turbinene bli avviklet. Høgskulen på Vestlandet er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools, med på å forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Høgskulen på Vestlandet arrangere sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster seminar 26. april som skal diskutere avvikling og gjenbruk av … More Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

EU institusjonene er nå enig om nytt direktiv som skal redusere miljøeffekter fra engangsplast. Avtalen er et viktig ledd i kampen mot de økende miljøproblemene  knyttet til plastprodukter. Direktivet vil gi produsenter økt ansvar for sine produkter, øke gjennvinningen av plastprodukter og ha stor betydning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, som er laget i plast. Det er … More EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast