Dialogmøte helse 24. oktober

Stavangerregionens Europakontor inviterer i samarbeid med UiS til et femte dialogmøte med regionens helseaktører. Møtet finner sted i Stavanger 24. oktober og hensikten med møtet er å starte areidet med ny reference site søknad som skal levereres i 2019. Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP … More Dialogmøte helse 24. oktober

Bli med til Stavanger på Nordic Edge Expo 2018!

  Nordic Edge Expo 2018 går av stabelen i Stavanger 25.-27. september. Tittel på årets konferanse er “Smart with a heart” og 5000 deltakere ventes til arrangementet som på tre år har blitt Nordens største smartby-arrangement. Nordic Edge Expo (NEE) består av tre dager med konferanse og utstilling, ekskursjoner og sosiale arrangement og bringer sammen … More Bli med til Stavanger på Nordic Edge Expo 2018!

Nordic Edge samarbeider med Tampere og Quebec om smart mobilitet

Nordic Edge i Stavanger skal sammen med partnere i Tampere (Finland) og i Quebec (Canada) samarbeide om smart mobilitet og bærekraftige transportløsninger. Dette er grunnlaget for en felles søknad om midler fra Nordisk ministerråd. Midlene deles ut hvert år til nordiske prosjektsamarbeid. Planen er å bygge opp et langsiktig samarbeid mellom de tre partnerne, og det skal … More Nordic Edge samarbeider med Tampere og Quebec om smart mobilitet

Informasjonsmøte om EØS-midlene og sivilt samfunn i Stavanger

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Den norske Helsingforskomité, som kontaktpunkt for norske organisasjoner, inviterer til informasjonsmøte i Stavanger 1. mars. Under møtet vil det bli gitt informasjon om EØS-midlene og om fondet Active Citizens Fund som gir midler til … More Informasjonsmøte om EØS-midlene og sivilt samfunn i Stavanger

110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech-klyngen får støtte av EU til å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Målet til prosjektet “Fram” er at kunnskapen fra pilotprosjektet skal kunne videreføres og oppskaleres til bruk i resten av Europa. Validé har stått for mesteparten av skrivingen av den vellykkede prosjektsøknaden som har fått støtte under EUs forsknings- og … More 110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt