Enighet i EU om klimapakken for 2030

Under toppmøtet 23.-24. oktober kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om energi- og klimapakken frem mot 2030. Det fremforhandlede kompromisset mellom Unionens 28 medlemsland innebærer totalt fire mål der et reformert kvotesystem skal være et sentralt virkemiddel. Pakken er en videreføring av EUs energi- og klimapolitikk for perioden etter 2020, og den inneholder følgende … More Enighet i EU om klimapakken for 2030

Årsmøte i CPMR

Nettverket for perifere, maritime regioner (CPMR) avholdt sin 42. generalforsamling i Umeå, i Region Västerbotten i Sverige, 25.-26.september 2014. På konferansen ble det gjort opp status for organisasjonens påvirkningsarbeid for perioden 2014-2020. Samtidig startet CPMR arbeidet med å definere organisasjonens mål for perioden 2020-27, oppsummert i konferansens slutterklæring som er oversendt Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen. … More Årsmøte i CPMR

Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa

EUs statistikkbyrå, Eurostat, presenterte nylig oppdaterte tall for godsfraktmønsteret i EUs medlemsland, Norge og Sveits. Europakommisjonen ønsker å kutte i utslippene fra transportsektoren med opp mot 60% innen 2050, blant annet gjennom å få mer av tungtransporten på veiene over på jernbane eller skip. Marco Polo-programmet og Connecting Europe Facility (CEF) er blant programmene som har blitt … More Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa

Konferanse om fjernvarme i Europaparlamentet

16. oktober ble det arrangert en konferanse om CELSIUS-prosjektet i Europaparlamentet. CELSIUS er et Smart Cities-prosjekt som tar sikte på å økte utbyggingen av fjernvarme- og kjølesystemer i Europa, og inkluderer en rekke europeiske byer, blant annet Rotterdam, Köln og Göteborg. Diskusjonspanelet inkluderte representanter fra både Europaparlamentet, Europakommisjonen, bymyndigheter og representanter fra fjernvarmeindustrien. Stavangerregionens Europakontor … More Konferanse om fjernvarme i Europaparlamentet

Europakommisjonen presenterte energistress-tester

16. oktober presenterte Europakommisjonen sine første analyser av konsekvensene av forstyrrelser eller stans i gassleveransene fra Russland, de såkalte energi-stresstestene. Stresstestene innebærer simulering av to hypotetiske scenarioer med gassleveransebrudd, med en varighet på henholdsvis en og seks måneder. Hovedkonklusjonen er at mens noen EU-land helt klart vil rammes hardere enn andre, så vil også de … More Europakommisjonen presenterte energistress-tester

Stavanger blir smartby-laboratorium

Gleden var stor da det ble kjent at Stavanger blir smartby-laboratorium. Dette gir status og prestisje samt positive ringvirkninger for innbyggere og næringsliv.  Europakommisjonen kunngjorde nylig at Stavanger, sammen med Eindhoven og Manchester er tildelt omkring 200 millioner kroner over den neste femårsperioden til pilotering av smarte løsninger innen mobilitet, energi og IKT. Gjennom prosjektet … More Stavanger blir smartby-laboratorium