Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?

Regionskontorene til Thüringen og de Nordlige byene i Nederland inviterer 12.-13. juni til seminar i Brussel som tar for seg innovasjon i små- og mellomstore byer. Seminaret vil diskutere europeiske finansieringsmuligheter innenfor tema som energi, sirkulær økonomi, smart mobilitet, digitalisering, kultur og turisme. Små- og mellomstore byer har en viktig rolle med å bidra til … More Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?

Smartbymøte i ERRIN 14. mai

ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor Stavangerregionens Europakontor deltar arrangerer 14. mai smartby seminar i Brussel. Seminaret vil holdes i West Midlands Europes kontorer. Seminaret vil ha deltakere fra Kommisjonen, CARTIF som arbeider med smartbyløsninger, og de nye fyrtårnsby prosjektene – Making City og CityxChange. Direktør av Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen, vil være moderator for … More Smartbymøte i ERRIN 14. mai

Seminar: Innovativ og bærekraftig turisme under EU Green Week

Turisme er den fjerde største industrien i verden og er blant de raskest voksende økonomiske sektorene. Dessverre skaper turisme også store problemer for byer, forurensning og klimautfordringer med turisme begynner å bli et viktig fokusområde for en rekke aktører. 28. mai arrangerer ERRIN en sesjon under EU Green Week, hvor innovativ og bærekraftig turisme vil belyses. … More Seminar: Innovativ og bærekraftig turisme under EU Green Week

EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

EUs ambassadør til Norge, Thierry Bechet, besøkte Tysvær 9. april sammen med 14 ambassadører fra flere europeiske land. Studiebesøket var arrangert av Gassco og Olje- og energidepartementet, og innebar blant annet befaring av Mongstadanlegget. Ambassadørene fikk presentert en rekke ulike prosjekt fra Haugalandet innenfor blant annet havvind. I tillegg holdt Maritime Clean Tech klyngen foredrag … More EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Forskningsrådet, SINTEF Digital, Osloregionens Europakontor og FINN-EU inviterer kommuner og forskningssektoren til å diskutere samarbeidsmuligheter innen digitalisering i Horisont 2020. Workshopen finner sted i Oslo, 4. juni. I løpet av arrangementet skal man bli kjent med SINTEF Digital og andre forskningsinstitutter som er blant Norges fremste på digitalisering. Her vil man få presentert gode eksempler … More Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Seminar om digitale utfordringer for byer

5. juni inviterer Europakommisjonen relevante aktører til Brussel for å diskutere hvordan byer og urbane områder kan takle digitale utfordringer. Over 70 prosent av EUs innbyggere bor i byer og urbane områder står for over to tredjedeler av EUs bruttonasjonalprodukt. Urbane områder har derfor en viktig rolle i å bidra til smarte og innovative løsninger, … More Seminar om digitale utfordringer for byer