Stavanger katedralskole på studiebesøk i Brussel

Stavanger katedralskoles elever fra VG3 Politikk og menneskerettigheter og Rettslære Studietur til Brussel Første stopp på Stavanger katedralskoles studietur til Brussel var besøk hos Stavangerregionens Europakontor. Trainee Edel Bertine Dirdal tok imot gruppen og fortalte om hvorfor Stavangerregionen har eget kontor i Brussel og hva vi jobber med til daglig. Gruppen besøkte en rekke aktører … More Stavanger katedralskole på studiebesøk i Brussel

Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2020

I regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide viktigheten av at Norge forplikter seg til felles måloppnåelse på tvers av landegrensene for å sørge for et økonomisk, trygt og fritt Europa. Hovedpunkter i regjeringens arbeidsprogram Mens regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 definerer regjeringens retningslinjer og … More Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2020

Nordic Edge og Norwegian Tunnel Safety Cluster knytter kontakter i Brussel

Nordic Edge og Norwegian Tunnel Safety Cluster  deltok på det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunns (EIP SCC) matchmaking event og møtte med en rekke europeiske nettverk, inkludert ERRIN, POLIS, EUROCITIES og Open and Agile Smart Cities. Møtte smartbyinvestorer Den 20.-21. februar deltok kommunikasjonsansvarlig Karina Lavik og internasjonal business manager Michelle Snarberg fra Nordic … More Nordic Edge og Norwegian Tunnel Safety Cluster knytter kontakter i Brussel

Workshop om smart spesialisering og FNs bærekraftsmål

Den 5-6. mars arrangerer Europakommisjonens Joint Research Centre (JRC) sammen med FN en workshop om fremgangen og utfordringene ved implementering av smart spesialisering for å nå FNs bærekraftsmål.  Formålet med konferansen Målet med konferansen er å presentere eksempler på beste-praksis erfaring når det gjelder anvendelse av smart spesialisering (S3) som en metodologi og driver for … More Workshop om smart spesialisering og FNs bærekraftsmål

UiS smartbynettverk inviterer til forelesning med professor fra London School of Economics

UiS nettverk for smartby arrangerer forelesning med professor Andrés Rodríguez-Pose fra London School of Economics om hvordan økt misnøye blant Europas utsatte regioner med en stagnerende økonomi har en direkte virkning og konsekvens på EUs politikkutvikling.   Forelesning på UiS Nettverk for smartbyforskning og Senter for Innovasjonsforskning på UiS inviterer til åpen forelesning mandag den 9. … More UiS smartbynettverk inviterer til forelesning med professor fra London School of Economics

Delta på EIP-SCC matchmaking event den 20. februar i Brussel

Det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP-SCC) arrangerer  matchmaking event i Brussel, hvor målet er å knytte by- og regionsrepresentanter opp mot investorer som tilbyr løsninger innenfor mobilitet, IKT og energi.  Matchmaking Årets Covenant of Mayors Investment Forum går av stabelen 18.-19. februar i Brussel,  og ettersom forumet retter seg mot samme målgruppe … More Delta på EIP-SCC matchmaking event den 20. februar i Brussel