Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter. Når Storbritannia trekker seg ut av EU 29. mars 2019, fastslår artikkel 50 i Lisboatraktaten at landet vil bli et “tredjeland” i Horisont 2020 prosjekter. Ettersom det britiske parlamentet har avvist utmeldingsavtalen med EU, … More Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter

En ny rapport fra Forskningsrådet viser at norsk næringsliv er gode til å hente midler ut av EUs forsknings- og innovasjonprogram Horisont 2020. Norske bedrifter har i år klart å konkurrere til seg 2,1 milliarder kroner i den knalltøffe konkurransen om prosjektmidler. Flere store tildelinger, spesielt til energiprosjekter og flere tildelinger til små og mellomstore … More Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter

Horisont 2020 workshop for energibransjen

UiS inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge, Norwegian Energy Solutions og Næringsforeningen i Stavanger til workshop om finansieringsmuligheter for energi innen Horisont 2020. Workshopen vil for eksempel diskutere utlysninger innenfor energieffektivitet, vindkraft og karbonfangst. Arrangementet holdes 7. november fra 08.00 til 12.00 hos Næringsforeningen i Stavanger. Påmeldingsfrist er 5. november. Les mer og se hele … More Horisont 2020 workshop for energibransjen

Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

Torsdag 9. august inviterte SrE, sammen med Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, til seminar om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020. Seminaret hadde omkring 20 deltakere og fant sted i Næringsforeningens lokaler i Stavanger. Stig Finnesand, leder av den nye Nordic Edge Smart City Innovation Cluster ønsket velkommen og Kyrre Aas fra … More Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

Helseinfodag for Horisont 2020 på Lysaker

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer til helseinfodag på Lysaker 16. januar. Informasjon om nye helseutlysninger under Horisont 2020 vil bli diskutert og det vil også bli mulighet for å finne partnere og diskutere prosjektideer. Forskningsrådet vil kunne bistå med innspill til prosjektsøknader. I tillegg kommer eksperter fra Europakommisjonen for å fortelle om … More Helseinfodag for Horisont 2020 på Lysaker

Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020

    8.desember arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helseutlysninger under det neste arbeidsprogrammet i Horisont 2020, for perioden 2018.2020. Arrangementet retter seg mot både offentlige aktører, næringsliv og kunnskapssektoren, og finner sted i Charlemagne-bygningen i Brussel. Fokuset under informasjonsdagen vil være på smittsomme sykdommer, bedre global helse, bærekraftige helseløsninger, digitalisering og personvern i helsetjenesten. Påmeldingsvinduet har … More Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020