Regjeringen ønsker bred deltakelse i EU-programmer

Regjeringen har gitt foreløpige signaler om i hvilke EU-program de ønsker norsk deltakelse. Endelig beslutning vil bli tatt på stortinget til høsten 2020 eller vinter 2021.  Her er listen over EU-programmene som Norge indikerer deltakelse i: Horisont Europa Erasmus+ Kreativt Europa Programmet for det indre marked Det europeiske sosial fond pluss Rettighets- og verdiprogrammet Digital … More Regjeringen ønsker bred deltakelse i EU-programmer

Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

Oversikten over hvilke Erasmus+ prosjekter knyttet til ungdom og ungdomsarbeidere som har fått støtte er nå publisert. Av totalt 66 innsendte søknader ble 26 innvilget med en samlet pott på 12,3 millioner kroner. Tolv fylker deltok og Akershus, Troms og Hordaland henter mest midler. I Norge er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning … More Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

Økt budsjett for Erasmus+ i 2020

Erasmus+ utlysningene for 2020 er publisert. Årets budsjett er på 3 mrd. kr, 12% mer enn i 2019. Dette er de siste Erasmus+ utlysningene i nåværende programperiode. Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram, der målet er å bidra til økt mobilitet i EU og EØS. Programmet tilbyr muligheter for utenlandsopphold og mobilitet for barnehager, grunnskoler, videregående … More Økt budsjett for Erasmus+ i 2020

Store forskjeller i bruken av Erasmus+

En ny rapport fra Diku, viser at deltakelse i Erasmus+ varierer kraftig blant norske universiteter og høyskoler. Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, har potensiale for økt deltakelse blant norske universiteter og høyskoler. Rapporten er den første Diku publiserer som gir en oversikt over deltakelsen i Erasmus+ fra norske institusjoner. … More Store forskjeller i bruken av Erasmus+

Britisk deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus+

UKRI (United Kingdoms Research and Innovation Office) ga 29. april en oppdatering for norske aktører i Brussel om britisk deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus+. Storbritannia skulle egentlig forlatt EU samarbeidet 29. mars. Det gjorde de ikke og det ser ut som om Storbritannia vil være medlem av EU fram til 31. oktober 2019. UKRI ga … More Britisk deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus+

Presenterte europeiske muligheter for ungdom i Nordsjøkommisjonen

21. og 22. april samlet CPMRs (Conference on Peripheral Maritime Regions) Nordsjøkommisjonen rundt 40 ungdommer fra fem land i Sandnes for å diskutere hvordan ungdommer kan delta i det politiske samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nordsjøkommisjonen. Maja Busch Sevaldsen, EU-rådgiver ved Stavangerregionens Europakontor, var blant innlederne. Fylkesvaraordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet konferansen som ble ledet av Markus … More Presenterte europeiske muligheter for ungdom i Nordsjøkommisjonen