Tyskland tar over formannskapet i Rådet

Tyskland tok nylig over formannskapet i Rådet for den Europeiske Union, og det er store forventninger knyttet til den kommende formannskapsperioden. Langtidsbudsjett og gjenreisningspakke, Brexit og European Green Deal samt ny migrasjons- og asylpakt er hovedfokusområdene det neste halvåret. Formannskapets tre faserDen 1. juli overtok Tyskland formannskapet i Rådet for den Europeiske Union for ellevte … More Tyskland tar over formannskapet i Rådet

EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

Den 1. januar 2020 tok Kroatia over formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. De fire prioriteringene for det neste halvåret blir et Europa som utvikles, forbinder, beskytter og har innflytelse.   Under mottoet “Et sterkt Europa i en verden av utfordringer” ønsker Kroatia å komme med konkrete svar på EU innbyggernes bekymringer. Mye av tiden … More EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

Romania tar over formannskapet i EU

Romania overtok 1. januar formannskapet i EU. Øverst på agendaen står fellesskap og europeiske verdier. Dette starter også en ny periode med nye formannskapsland, ettersom Romania, Finland og Kroatia er den nye trioen som skal samarbeide om formannskapsperioden. De foregående formannskapslandene Estland, Bulgaria og Østerrike hadde i sine perioder fokus på sikkerhet og migrasjon,  med mål … More Romania tar over formannskapet i EU

WIRE 2018 – innovasjonskonferanse i Innsbruck

Den årlige konferansen: Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) holdes i Innsbruck, Østerrike 4.-6.juli.  Konferansen arrangeres i første uke av Østerrikes formannskap i EU og organiseres av Europakommisjonen for å samle regionale interesser innenfor offentlig administrasjon, forskning og næringsliv. På WIRE samles europeiske regioner for å diskutere og dele erfaringer om innovasjon og smarte … More WIRE 2018 – innovasjonskonferanse i Innsbruck

eHealth Tallinn 2017 – helse i det digitale samfunnet

16.-18. oktober går konferansen “eHealth Tallinn 2017 – Health in Digital Society. Digital Society for Health” av stabelen i Tallinn. Konferansen arrangeres av det estiske EU-formannskapet, Estlands sosialdepartement, HIMSS Europe og ECH Alliance, og hovedtema er hvordan digital teknologi og økt bruk av helsedata forandrer europeisk helsevesen og pasientenes hverdag. Arrangementet er beregnet på både … More eHealth Tallinn 2017 – helse i det digitale samfunnet