UiS får støtte til smartbyprosjekt

  Universitetet i Stavanger skal koordinere forskningsprosjektet “Smart Community Neighborhood” som har til hensikt å utvikle og teste nye IKT-løsninger. Ved hjelp av teknologier som blockchain og maskinbasert læring er hensikten er å utvikle løsninger for private hjem og nabolag som kan lage, dele og selge energi til hverandre. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom … More UiS får støtte til smartbyprosjekt

UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

20.-24. november arrangerte ERRIN sin prosjektuke, der medlemmer fra hele Europa var samlet for å diskutere forsknings- og innovasjonsprosjekter. To representanter fra UiS deltok også. Prosjektuken ble avholdt i forbindelse med nytt arbeidsprogram fra EU om Horisont 2020 mellom 2018-2020. Over 7 millioner Euro skal deles ut til de beste innovasjonsprosjektene innenfor områder som helseløsninger, … More UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

UiS-professor innledet om blockchain i Europaparlamentet

29. november holdt professor Chunming Rong ved UiS, innlegg i et seminar om blockchaining i Europaparlamentet. EU-parlamentariker Henna Virkkunen inviterte til seminaret for å samle innspill før Europaparlamentet skal se nærmere på regelverk for blockchaining. Blockchain er en database-teknologi som kan brukes fra alt til sporing av varer til trygging av pengetransaksjoner, bedring av personvern … More UiS-professor innledet om blockchain i Europaparlamentet

Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

I slutten av oktober deltok Forskningsnettverk for miljøvennlig energi ved UIS og IRIS på energi-infodager i Brussel. De møte andre europeiske forskningsaktører og fikk innsikt i den nye utlysningsperioden for Horisont 2020. Den nye perioden starter i 2018, her vil EU prioriterer bærekraftig energiutvikling og smartbyløsninger. Stavanger kommune, UIS og IRIS er allerede godt i … More Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

IRIS søker midler til prosjekt om helseteknologi

I samarbeid med en rekke sentrale aktører i Stavangerregionen har IRIS søkt om finansiell støtte gjennom Forskningsrådets FORREGION-program til helseprosjektet «Veksthub for helsteteknologi». Stavangerregionens Europakontor (SrE) støtter søknaden og har signert en intensjonseklæring. “Veksthub for helseknologi” har som mål å styrke helsesektoren i regionen ved å skape bedre samhandling på tvers av sektorer, kompetanseheving og … More IRIS søker midler til prosjekt om helseteknologi

DG Energi på delegasjonsbesøk i Stavangerregionen

7.-9. juni deltok 10 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energi og kabinettet til visepresident med ansvar for Energiunionen, Maroš Šefčovič, på studiebesøk i Stavangerregionen. Stavangerregionens Europakontor hadde satt opp et ambisiøst program for den besøkende delegasjonen, i tett samarbeid med kontorets partnere. Sentrale tema var smarte byer og samfunn, fornybar energi, energieffektivisering, samt gassens rolle i Europas … More DG Energi på delegasjonsbesøk i Stavangerregionen