Stavangerregionen søker europeisk status som referanseregion innen aktiv og sunn aldring

På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor (SrE) har Stavangerregionen igjen søkt om å bli såkalt reference site innen EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Regionen søkte også i 2016, og fikk da tildelt 1-stjerne. Hensikten med søknaden er å synliggjøre Stavangerregionen som en helseregion det er attraktivt å samarbeide med, eksempelvis i Horisont … More Stavangerregionen søker europeisk status som referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Studiebesøk til Sørlandet – tema helse

Den 30.-31. januar arrangerte Stavangerregionens Europakontor studiebesøk til Sørlandet for helseaktører i Stavangerregionen. Målet med studibesøket som inkluderte representanter fra UiS og HVL, var å få innblikk i hvordan Agder-fylkene har organisert sitt helseøkosystem, samt å diskutere den kommende reference site-utlysningen. Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn … More Studiebesøk til Sørlandet – tema helse

Dialogmøte om EIP AHA på Haugalandet 21. februar

Den 21 . februar arrangerer Høgskulen på Vestlandet og Stavangerregionens Europakontor dialogmøte om aktiv og sunn aldring på Haugalandet. Møtet varer fra 11.00 til 13.00 og finner sted i Haugesund på campuset til HVL. Tema for møtet er  forberedelser til EIP AHA søknad for regionen. Påmelding kan sendes fortløpende til Kristin Hetland. Hele programmet finner du … More Dialogmøte om EIP AHA på Haugalandet 21. februar

Dialogmøte helse 24. oktober

Stavangerregionens Europakontor inviterer i samarbeid med UiS til et femte dialogmøte med regionens helseaktører. Møtet finner sted i Stavanger 24. oktober og hensikten med møtet er å starte areidet med ny reference site søknad som skal levereres i 2019. Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP … More Dialogmøte helse 24. oktober

Week of Health and Innovation Odense 9.-11. oktober

9.-11. oktober går helse- og innovasjonskonferansen WHINN av stabelen i Odense, Sør-Danmark. Tema for årets arrangement er meHealth, Thought Leadership og Integrated Care. Konferansen retter seg mot offentlig sektor, privat sektor og akademia. Fjorårets arrangement tiltrakk seg nesten 2500 deltakere fra 38 forskjellige land. For mer informasjon og påmelding se her. Sør-Danmark som region har … More Week of Health and Innovation Odense 9.-11. oktober

Digitalisering tema for EIP AHAs partnerkonferanse

EUs innovasjonspartnerskap (EIP AHA) arrangerte 27.-28. februar sin årlige partnerskapskonferanse hvor temaet var digitalisering i møte med en aldrende befolkning.  Stavangerregionen deltar i partnerskapet blant annet som referanseregion sammen med 74 andre regioner i Europa. Regionene blir tildelt stjerner utifra hvor velutviklet og effektfullt innovasjonsøkosystemet på helse er. Stavangerregionen har per i dag én av … More Digitalisering tema for EIP AHAs partnerkonferanse